GEO
ვარდნილჰესის კასკადის ჰიდროაგრეგატებისათვის მუშა თვლის შეფმონტაჟი და სხვა სარეაბილიტაციო სამუშოები
დამკვეთი: შპს "ვარდნილჰესი კასკადი"
პროექტის ღირებულება: 334 880
შესრულების ვადები: 2006/04/19 - 2006/12/28

ვარდნილჰესის კასკადის ჰიდროაგრეგატებისათვის მუშა თვლის შეფმონტაჟი, მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ფტოროპლასტის მილისების, მიწოდების, ტურბინის საკისრის რეზინის თორმეტი ერთეული სეგმენტის მიწოდება, ორი ერთეული არტეზიული ჭის ტუმბოების მიწოდების შესყიდვა და მისი თანმდევი მომსახურება.