GEO
ჩვენი გუნდი

ჩვენს კომპანიაში, დღიდან დაარსებისა ასეულობით ელექტრო-მექანიკური დარგის ინჟინერმა და ადმინისტრაციულმა მოხელემ მრავალწლიანი სამუშაო სტაჟი გაიარა.მდიდარი გამოცდილება კომპანიის მართვასა და წარმოებაში თანმიმდევრულად და შეუფერხებლად გადმოეცემოდა შემდგომ თაობებს. დღესდღეობით სს "საქენერგორემონტი" დაკომპლექტებულია გამოცდილი და კვალიფიციური კადრებით, რაც აისახება კომპანიის ეფექტიანობაზე.

 

 

 

 

 

 

 


საკადრო პოლიტიკა

ჩვენი კომპანიის მიდგომა ადამიანურ რესურსებთან მიმართებაში ორიენტირებულია მუდმივ განახლებაზე, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და საუკეთესო სამუშაო გარემო პირობების შექმნაზე. თანამშრომელი ჩვენთვის ყველაზე ძვირადღირებული აქტივია, სს "საქენერგორემონტი"-ს მიერ მიღწეული წარმატებები და დასახული მიზნები პროფესიონალი, მაღალ მოტივირებული და საქმისადმი ერთგულ თანამშრომლებს ეფუძნება.

გიორგი ჩხაიძე
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
გიორგი ჩხაიძე
ელ-ფოსტა: info@edg.ge
ტელეფონი: 032 2197476 (301)
ზურაბ სახელაშვილი - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
ტექნიკური საბჭოს თავმჯდომარე
ზურაბ სახელაშვილი სს "საქენერგორემონტის" წევრია 1999 წლიდან
ელ-ფოსტა: info@edg.ge
ტელეფონი: 032 2197476 (301)
დავით კაკაბაძე
გენერალური დირექტორი
დავით კაკაბაძე სს "საქენერგორემონტის" წევრია
ელ-ფოსტა: d.kakabadze@sakenergoremonti.ge
ტელეფონი: 032 2197476 (301)
თეიმურაზ კეკელიძე
გენერალური დირექტორის მოადგილე
თეიმურაზ კეკელიძე სს "საქენერგორემონტის" წევრია 1999 წლიდან
ელ-ფოსტა: info@edg.ge
ტელეფონი: 032 2197476 (301)
გიორგი მაღრაძე
ფინანსური დირექტორი
გიორგი მაღრაძე სს "საქენერგორემონტის" წევრია 1999 წლიდან
ელ-ფოსტა: info@edg.ge
ტელეფონი: 032 2197476 (301)
ბექა წულაძე
კორპორაციული დირექტორი
ბექა წულაძე სს "საქენერგორემონტის" წევრია 2010 წლიდან
ელ-ფოსტა: B.tsuladze@sakenergoremonti.ge
ტელეფონი: 032 2197476 (301)
პიერპაოლო სპოლაორე
საერთაშორისო პროექტების დირექტორი
პ. სპოლაორე პროფესიით იურისტია და აქვს 12 წლიანი გამოცდილება საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში. მისი კარიერის მანძილზე იგი მონაწილეობას ღებულობდა სხვადასხვა მსხვილმაშტაბიან პროექტებში მულტინაციონალურ კომპანიებთან ერთად.
ელ-ფოსტა: p.spolaore@sakenergoremonti.ge
ტელეფონი: 032 2197476 (301)
ლევან დვალი
კორპორაციული დირექტორი
ლევან დვალი სს "საქენერგორემონტის" წევრია 2017 წლიდან
ელ-ფოსტა: L.dvali@sakenergoremonti.ge
ტელეფონი: 032 2197476 (301)
ბრუნო ბერნარდო ბოსკო
საერთაშორისო პროექტების ინჟინერი
ბ. ბოსკო არის გეოტექნიკური ინჟინერი 45 წლიანი გამოცდილებით. გრუნტების მექანიკასა, გეოლოგიასა და ფუძე-საძირკვლებში. კარიერის მანძილზე ბ. ბოსკოს 51 კაშხლის მშენებლობის პროექტში აქვს მიღებული მონაწილეობა. იგი, როგორც ინჟინერ-კონსულტანტი და პროექტირების სპეციალისტი, მონაწილეობს ცემენტაციის, ნიადაგების სტაბილიზაციის, წყალმედეგობისა და გამაგრების საკითხებში, ჰიდროტექნიკური და მიწისქვეშა ნაგებობებისთვის. ასევე გააჩნია მდიდარი გამოცდილება ნიადაგების გაყინვის, ბუფერების მოწყობის, დიაფრაგმების, ჭავლური ცემენტაციისა და ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოების წარმოებაში. იგი ათეულობით პუბლიკაციის, წიგნისა და პატენტის ავტორია.
ელ-ფოსტა: b.bosco@sakenergoremonti.ge
ტელეფონი: 032 2197476 (301)
სიმონე კარარო
საერთაშორისო პროექტების ინჟინერი
ს. კარაროს გააჩნია 20 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, გეოტექნიკური და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის დარგში. მას იტალიაში 30-ზე მეტი პროექტის განხორციელებაში აქვს მონაწილეობა მიღებული კონსულტანტისა და პროექტირების ინჟინრის სფეროში. სამუშაოები მოიცავდა: კონსტრუქციების დეტალური პროექტირება; გზებისა და მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწყობა; კონსტრუქციული და გეოტექნიკური სამუშაოების დეტალური პროექტირება; ფუნდამენტების მოწყობის გეოტექნიკური სამუშოები; ხიმინჯოვანი ფუნდამენტების მოწყობა, მიწისძვრით დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა და ლითონ-კონსტრუქციების მოწყობა; საგზაო მაგისტრალის კვეთაზე (ბეტონის ხიდები) ხიმინჯოვანი ფუნდამენტების მოწყობა; მიწაყრილების მექანიკური სტაბილიზაციის ანგარიში; ფართომასშტაბიანი ფუნდამენტებისათვის ნაბურღი ხიმინჯების პროექტირება; არმირებული მიწაყრილის კედლების, ნაპირსამაგრების, ახალი და მეორადი გზის ბეტონის კონსტრუქციების პროექტირება; ხიმინჯებისა და ფუნდამენტების დეტალური პროექტირება; ფუნდამენტების დინამიკის ანალიზი.
ელ-ფოსტა: s.carraro@sakenergoremonti.ge
ტელეფონი: 032 2197476 (301)