GEO
ჩვენი გუნდი

ჩვენს კომპანიაში, დღიდან დაარსებისა ასეულობით ელექტრო-მექანიკური დარგის ინჟინერმა და ადმინისტრაციულმა მოხელემ მრავალწლიანი სამუშაო სტაჟი გაიარა.მდიდარი გამოცდილება კომპანიის მართვასა და წარმოებაში თანმიმდევრულად და შეუფერხებლად გადმოეცემოდა შემდგომ თაობებს. დღესდღეობით სს "ენერგეტიკული განვითარების ჯგუფი" დაკომპლექტებულია გამოცდილი და კვალიფიციური კადრებით, რაც აისახება კომპანიის ეფექტიანობაზე.

 

 

 

 

 

 

 


საკადრო პოლიტიკა

ჩვენი კომპანიის მიდგომა ადამიანურ რესურსებთან მიმართებაში ორიენტირებულია მუდმივ განახლებაზე, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და საუკეთესო სამუშაო გარემო პირობების შექმნაზე. თანამშრომელი ჩვენთვის ყველაზე ძვირადღირებული აქტივია, სს "ენერგეტიკული განვითარების ჯგუფი"-ს მიერ მიღწეული წარმატებები და დასახული მიზნები პროფესიონალი, მაღალ მოტივირებული და საქმისადმი ერთგულ თანამშრომლებს ეფუძნება.

გიორგი ჩხაიძე
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
გიორგი ჩხაიძე
ელ-ფოსტა: text@mail.com
ტელეფონი: 032 2197674
ზურაბ სახელაშვილი - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
ტექნიკური საბჭოს თავმჯდომარე
ზურაბ სახელაშვილი სს ენერგეტიკული განვითარების ჯგუფის წევრია 1999 წლიდან
ელ-ფოსტა: text@mail.com
ტელეფონი: 032 2197674
დავით კაკაბაძე
გენერალური დირექტორი
დავით კაკაბაძე სს ენერგეტიკული განვითარების ჯგუფის წევრია
ელ-ფოსტა: d.kakabadze@sakenergoremonti.ge
ტელეფონი: 032 2197674
თეიმურაზ კეკელიძე
გენერალური დირექტორის მოადგილე
თეიმურაზ კეკელიძე სს ენერგეტიკული განვითარების ჯგუფის წევრია 1999 წლიდან
ელ-ფოსტა: text@mail.com
ტელეფონი: 032 2197674
გიორგი მაღრაძე
ფინანსური დირექტორი
გიორგი მაღრაძე სს ენერგეტიკული განვითარების ჯგუფის წევრია 1999 წლიდან
ელ-ფოსტა: text@mail.com
ტელეფონი: 032 2197674
ბექა წულაძე
კორპორაციული დირექტორი
ბექა წულაძე სს ენერგეტიკული განვითარების ჯგუფის წევრია 2010 წლიდან
ელ-ფოსტა: text@mail.com
ტელეფონი: 032 2197674
პიერპაოლო სპოლაორე
საერთაშორისო პროექტების დირექტორი
პ. სპოლაორე პროფესიით იურისტია და აქვს 12 წლიანი გამოცდილება საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში. მისი კარიერის მანძილზე იგი მონაწილეობას ღებულობდა სხვადასხვა მსხვილმაშტაბიან პროექტებში მულტინაციონალურ კომპანიებთან ერთად.
ელ-ფოსტა: p.spolaore@sakenergoremonti.ge
ტელეფონი: 032 2197674
ლევან დვალი
კორპორაციული დირექტორი
ლევან დვალი სს ენერგეტიკული განვითარების ჯგუფის წევრია 2017 წლიდან
ელ-ფოსტა: L.dvali@sakenergoremonti.ge
ტელეფონი: 032 2197674
ბრუნო ბერნარდო ბოსკო
საერთაშორისო პროექტების ინჟინერი
ბ. ბოსკო არის გეოტექნიკური ინჟინერი 45 წლიანი გამოცდილებით. გრუნტების მექანიკასა, გეოლოგიასა და ფუძე-საძირკვლებში. კარიერის მანძილზე ბ. ბოსკოს 51 კაშხლის მშენებლობის პროექტში აქვს მიღებული მონაწილეობა. იგი, როგორც ინჟინერ-კონსულტანტი და პროექტირების სპეციალისტი, მონაწილეობს ცემენტაციის, ნიადაგების სტაბილიზაციის, წყალმედეგობისა და გამაგრების საკითხებში, ჰიდროტექნიკური და მიწისქვეშა ნაგებობებისთვის. ასევე გააჩნია მდიდარი გამოცდილება ნიადაგების გაყინვის, ბუფერების მოწყობის, დიაფრაგმების, ჭავლური ცემენტაციისა და ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოების წარმოებაში. იგი ათეულობით პუბლიკაციის, წიგნისა და პატენტის ავტორია.
ელ-ფოსტა: b.bosco@sakenergoremonti.ge
ტელეფონი: 032 2197674
სიმონე კარარო
საერთაშორისო პროექტების ინჟინერი
ს. კარაროს გააჩნია 20 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, გეოტექნიკური და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის დარგში. მას იტალიაში 30-ზე მეტი პროექტის განხორციელებაში აქვს მონაწილეობა მიღებული კონსულტანტისა და პროექტირების ინჟინრის სფეროში. სამუშაოები მოიცავდა: კონსტრუქციების დეტალური პროექტირება; გზებისა და მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწყობა; კონსტრუქციული და გეოტექნიკური სამუშაოების დეტალური პროექტირება; ფუნდამენტების მოწყობის გეოტექნიკური სამუშოები; ხიმინჯოვანი ფუნდამენტების მოწყობა, მიწისძვრით დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა და ლითონ-კონსტრუქციების მოწყობა; საგზაო მაგისტრალის კვეთაზე (ბეტონის ხიდები) ხიმინჯოვანი ფუნდამენტების მოწყობა; მიწაყრილების მექანიკური სტაბილიზაციის ანგარიში; ფართომასშტაბიანი ფუნდამენტებისათვის ნაბურღი ხიმინჯების პროექტირება; არმირებული მიწაყრილის კედლების, ნაპირსამაგრების, ახალი და მეორადი გზის ბეტონის კონსტრუქციების პროექტირება; ხიმინჯებისა და ფუნდამენტების დეტალური პროექტირება; ფუნდამენტების დინამიკის ანალიზი.
ელ-ფოსტა: s.carraro@sakenergoremonti.ge
ტელეფონი: 032 2197674